0-2 jaar

Kinderen van 0 tot 2 jaar

Zelfs bij baby’s kunnen al problemen bestaan, die gevolgen hebben op hun verdere ontwikkeling.

Veel voorkomende problemen zijn:
voorkeurshouding, scheef of afgeplat hoofdje, verkorte nekspier, asymmetrische ontwikkeling ,vertraagde motorische ontwikkeling, te hoge spierspanning/ overstrekken, lage spierspanning/passiviteit, moeite met wisselen van houding bv. hoofdbalans, omrollen, kruipen.zintuigstoornissen, heupafwijking bv. heupdysplasie, niet graag op buik willen liggen, pre- en dysmaturiteit, veel huilen,

Onderzoek en behandeling
Door gesprek met ouders of verzorgers, observatie en onderzoek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Hierna wordt samen naar een oplossing voor de hulpvraag gezocht.
Ik geef bij deze kleintjes vooral advies bij hantering en uitlokken van specifieke vaardigheden.
De ouders krijgen zinvolle, leuke oefentips. Deze worden samen geoefend, zodat de ouders deze vervolgens zelf uit kunnen voeren.
De begeleiding kan op de praktijk plaats vinden, maar heeft bij voorkeur plaats in de thuissituatie.
Het kind leert het beste als hij oefent in de omgeving waarin hij dagelijks functioneert.

Specifiek onderzoek bij scheef of afgeplat hoofdje is de plagiocephalometrie ( PCM)
Is de schedelasymmetrie ernstig, dan kunt u verwezen worden voor een redressiehelm.
Ik kan u helpen bij de verwijzing naar de juiste instanties hiervoor.

Samenwerking
Bij de behandeling van baby’s wordt nauw samengewerkt met de CB-arts of kinderarts.
Indien nodig wordt ook samengewerkt met een osteopaat, die gespecialiseerd is in behandelen van kinderen.Link naar Pieter Achten