12-18 jaar

Kinderen van 12 tot 18 jaar

De ontwikkelingsgerelateerde problematiek neemt in deze fase af.
Samen met de scholier wordt de hulpvraag inzichtelijk gemaakt en therapiedoelen opgesteld.
Belangrijk in deze fase is de bewustwording en de eigen ideeën over de klacht.

Veel voorkomende klachten zijn:

  • overbelastingsklachten door groei en sporten
  • houdingsproblemen
  • sportletsels
  • spanningsproblemen bv. hoofdpijn, nekklachten
  • problemen in de prikkelverwerking,
    bv. slechte concentratie, druk gedrag of juist teruggetrokken gedrag

samenwerking
Soms blijkt na onderzoek dat het kind klachten heeft, die beter door een collega  behandeld kunnen worden. Denk aan sportfysiotherapeut, manueel therapeut.In dat geval wordt doorverwezen of samengewerkt.