2-4 jaar

Kinderen van 2 tot 4 jaar

Peuters kunnen soms vaardigheden, die passen bij hun leeftijd, niet of niet goed beheersen.
Dit kan hen beperken in hun spel en contact met leeftijdsgenootjes.

Welke problemen kun je zoal zien in deze fase:

  • angstig bewegen/ angstig gedrag
  • geen lol in bewegen
  • veelvuldig vallen
  • vertraagde motorische ontwikkeling
  • houterig en stijf bewegen
  • moeite met prikkelverwerking, (sensorische informatieverwerking)
    waardoor het kind erg druk, onrustig kan zijn of juist passief en teruggetrokken.
  • veel op de tenen lopen

Onderzoek en behandeling
Voor de beoordeling van motoriek, van zowel grove als fijne motoriek en/of sensorische integratie kan ik verschillende testen en vragenlijsten afnemen. Aan de hand van deze uitslag wordt samen met de ouders een behandelplan gemaakt.

Peuters doen vooral wat ze zelf willen. Daarom is inspelen op hun belevingswereld via spel erg belangrijk. Het is de kunst om spelenderwijs de vaardigheden, waar ze moeite mee hebben, over te dragen.

Tijdens therapie speelt de ouder meestal ook mee. Beweegspelletjes, tips voor speelgoed voor de thuissituatie worden meegegeven.

Samenwerking
Soms blijkt na onderzoek dat een kind ook op andere gebieden problemen heeft. Denk bv. aan slechte verstaanbaarheid, gedragsproblemen, faalangst.
In dat geval kan ik, in overleg met de ouders, een extra onderzoek of bespreking aanvragen binnen het multidisciplinaire team, waarin ik deelneem. samenwerkende kindertherapeuten. Soms is verwijzing naar een revalidatie- of kinderarts te overwegen.