4-12 jaar

Kinderen van 4 tot 12 jaar

De diversiteit aan problemen die je in deze leeftijdsfase tegenkomt is groot.
Fijn motorische vaardigheden nemen in deze fase een steeds belangrijkere rol in,
waardoor problemen op dit vlak duidelijker worden.

Onderzoek en behandeling
Voor de beoordeling van motoriek, sensorische integratie, handschrift, visueel-motorische integratie, ruimtelijke oriëntatie, planning en organisatie van bewegingspatronen, etc. kan ik verschillende onderzoeken en vragenlijsten afnemen.

Deze kinderen kunnen al beter opdracht gericht werken. Ze krijgen via een “heen-en-weer”schriftje
huiswerkopdrachtjes mee om thuis te oefenen.
Ik vind het belangrijk om de ouders, en zo veel mogelijk ook het kind, bewust te maken van de problematiek en hoe je dit met leuke oefeningen kunt verbeteren.

samenwerking
Er wordt regelmatig contact onderhouden met de leerkracht.
Indien het kind ook andere disciplines bezoekt, wordt ook daarmee de behandeling afgestemd.
Soms blijkt na onderzoek dat een kind ook op andere gebieden problemen heeft. Denk bv. aan gedragsproblemen, leerproblemen, slechte verstaanbaarheid.
In dat geval kan ik, in overleg met de ouders, een extra onderzoek aanvragen binnen het multidisciplinaire team, waarin ik deelneem. samenwerkende kindertherapeuten

Een kleine greep uit de voorkomende problemen in groep 1, 2, 3:

 • moeite met knutselen, tekenen, fijn motorische vaardigheden
 • voorwaarden om te leren schrijven zijn nog onvoldoende ontwikkeld
 • nog geen duidelijke voorkeurshand ontwikkeld
 • links- rechts coördinatie problemen
 • moeite met aanleren schrijvend schrift
 • angstig tijdens gymles, bv. in klimrek, koprol
 • onvoldoende ontwikkelde evenwichtsreacties
 • moeite met prikkelverwerking  sensorische informatieverwerking
 • druk in gedrag
 • slechte concentratie, korte spanningsboog
 • moeite met ordenen en structuur aanbrengen in opdrachtje

Voorkomende problemen in groep 4 t/m 8

 • nog veel hinderlijke meebewegingen bij schrijven of fijn motorische vaardigheden
 • slordig handschrift, onvoldoende tempo, slechte lettervormen en verbindingen
 • klachten van orthopedische aard, bv. scoliose, knieklachten
 • hoofdpijnklachten
 • problemen met prikkelverwerking sensorische informatieverwerking