Plagiocephalometrie

Dit is een meetmethode waarmee de mate van scheefheid van het hoofdje bepaald kan worden. Het is een snelle en pijnloze methode. Er wordt gebruik gemaakt van een zacht en warm thermoplast bandje, dat hard wordt op het hoofdje. Hierop worden de plaats van neus en oren afgetekend. Van dit bandje wordt een afdruk op papier gemaakt. Met behulp van deze afdruk kan berekend worden wat het percentage van scheefheid of afplatting is. Deze meting wordt meestal op leeftijd van ongeveer 3 maanden gemaakt en rond leeftijd van 5 maanden. Hierdoor is het mogelijk de asymmetrie te vergelijken. De uitkomst van de laatste meting geeft aan of spontaan herstel te verwachten is of dat er toch een helmredressie therapie nodig is om meer herstel te geven.

www.ekwip.nl