Redressiehelm

Helmredressie Therapie
Als op basis van de schedelmeting aangenomen wordt dat uw kind meer baat zou kunnen hebben bij helmredressie therapie, verwijs ik u door naar het “scheve hoofden spreekuur” in Ziekenhuis Bernhoven te Veghel. Zij kunnen u adviseren over de helmredressie therapie na een schedelmeting aldaar.

Indien een helmpje wordt geadviseerd wordt een afspraak gemaakt voor het aanmeten hiervan.

Een helmpje zal ongeveer 4 tot 6 maanden gedragen moeten worden gedurende 13 uur per dag.

Het helmpje dwingt als het ware de schedel om weer in de juiste vorm te groeien.

Na 2 maanden wordt er opnieuw een schedelmeting gedaan om te zien of de helm het gewenste effect heeft of dat het helmpje aangepast moet worden. Als uw kind 1 jaar is wordt de schedelvorm nogmaals geëvalueerd en wordt de helmredressie therapie gestopt.

redressie