Sensorische Informatieverwerking

Sensorische Informatieverwerking (S.I.) is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordt geregistreerd. Om te kunnen functioneren in het dagelijkse leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. De Sensorische Informatieverwerking speelt een essentiële rol in de sensomotorische en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Als de Sensorische Informatieverwerking niet goed verloopt, kunnen uiteenlopende en dikwijls verwarrende problemen ontstaan. Kinderen worden door bepaalde zintuiglijke prikkels opvallend druk of reageren fel en/of emotioneel op prikkels die wij nauwelijks waarnemen. Ook het tegengestelde is mogelijk; kinderen voelen nauwelijks prikkels en hebben in vergelijking met andere kinderen meer prikkels nodig om aangepast te kunnen reageren en te functioneren.

S.I. onderzoek en therapie
Wanneer het vermoeden bestaat dat er een SI- probleem is, wordt aan de ouders/ verzorgers gevraagd een vragenlijst in de vullen; De Sensory Profile vragenlijst. Hiernaast wordt een motorische observatie gedaan. Met de uitslagen hiervan wordt een profiel opgesteld, waaruit de sterke en zwakke kanten van de sensorische informatieverwerking van het kind naar voren komen. Aan de hand hiervan wordt een sensorisch “dieet” samengesteld, waarbij zowel gebruik wordt gemaakt van de sterke en de minder goed functionerende sensorische systemen binnen de sensorische informatieverwerking.

Lees meer over S.I. in het pdf-document hieronder.
Sensorische-Informatieverwerking