Schrijfproblemen

Schrijven is een heel complexe vaardigheid.
Tijdens het schrijven wordt samengewerkt op verschillende domeinen. De kwaliteit van elk domein op zich èn de samenwerking met andere domeinen, draagt bij aan het uiteindelijk resultaat van het schrijven. Wat zijn nu die domeinen? Een belangrijk domein is uiteraard het domein van de motorische vaardigheden, zoals fijn motorische handelingen in de hand, oog -hand coördinatie, stabiliteit, etc.
Maar tevens speelt het domein cognitie een directe rol, waaronder taal, spellen en stellen valt, maar ook het begrip, de aandacht en de motivatie.
Hiernaast heeft het domein van de informatieverwerking van ogen, oren en zelfs van de tastzin in de vingers, zijn invloed op het schrijven.

Een schrijfprobleem kan als motorisch probleem op zichzelf staan, maar kan ook samenhangen met problemen in andere domeinen.
Uit onderzoek blijkt welke problemen ten grondslag liggen aan het schrijfprobleem bij uw kind.
Afhankelijk van de hulpvraag en leeftijd van uw kind, kan het onderzoek bestaan uit verschillende onderdelen.
-Vragenlijst voor ouders en leerkracht.
-Tekening maken en inkleuren.
-Natekenen van verschillende figuren
-Schrijven van de naam en enkele woordjes.
-Overschrijven van een stukje tekst gedurende 5 minuten.
-Motorische observatie test voor fijne motoriek en
-indien nodig voor grove motoriek.
-Observatietest voor sensorische informatieverwerking.

Ook kan onderzoek gedaan worden in groep 2 om te beoordelen of uw kind toe is aan schrijven in
groep 3.

Bij vermoedens van problemen op gebied van cognitie, gedrag, taal of andere dan motorische problemen, bespreek ik met u de mogelijkheid tot doorverwijzing naar een andere discipline, indien blijkt dat dit een meerwaarde zou kunnen hebben.

De therapie wordt gericht op die onderdelen, die bij het onderzoek naar voren zijn gekomen. Ik heb verschillende methodes om schrijfproblemen te verminderen of op te lossen. Het is voor mij een uitdaging om deze kinderen weer plezier te laten beleven in het schrijven en ze weer te motiveren om actief betrokken te blijven bij het schrijven. De oefeningen zijn heel kindvriendelijk en worden met gevarieerde materialen uitgevoerd.